VIP BOT LIKE


BÁN VIP LIKE GIÁ THỊ TRƯỜNG CHO AE NÀO CÓ NHU CẦU SỐNG ẢO

1. Nghé Chín Đuôi : https://www.facebook.com/ncd.dz
2. Nguyễn Lê Quang Hải : https://www.facebook.com/Haidaik.dz?fref=ts
Lưu ý : click vào link Liên hệ để liên hệ với adm thật tránh bị lừa đảo, unlock song mới nhận tiền nên các bạn yên tâm về uy tín

LOẠI GIÁ MỞ LIÊN HỆ
VIP 0
150 like - 15p - 50k/tháng NGHÉ CHÍN ĐUÔI - NGUYỄN LÊ QUANG HẢI
VIP 1
300 like - 15p - 100k/tháng NGHÉ CHÍN ĐUÔI - NGUYỄN LÊ QUANG HẢI
VIP 2
500 like - 15p - 150k/tháng NGHÉ CHÍN ĐUÔI - NGUYỄN LÊ QUANG HẢI
VIP 2
700 like - 15p - 250k/tháng NGHÉ CHÍN ĐUÔI - NGUYỄN LÊ QUANG HẢI
VIP 3
1.000 like - 15p - 300k/tháng NGHÉ CHÍN ĐUÔI - NGUYỄN LÊ QUANG HẢI
VIP 4
1.500 like - 15p - 500k/tháng NGHÉ CHÍN ĐUÔI - NGUYỄN LÊ QUANG HẢI
VIP 5
2.000 like - 15p - 600k/tháng NGHÉ CHÍN ĐUÔI - NGUYỄN LÊ QUANG HẢI
VIP 6
3.000 like - 15p - 950k/tháng NGHÉ CHÍN ĐUÔI - NGUYỄN LÊ QUANG HẢI
VIP 7
4.000 like - 15p - 1m3/tháng NGHÉ CHÍN ĐUÔI - NGUYỄN LÊ QUANG HẢI
VIP 8
5.000 like - 15p - 1m650/tháng NGHÉ CHÍN ĐUÔI - NGUYỄN LÊ QUANG HẢI
VIP 9
6.000 like - 15p - 2m00/tháng NGHÉ CHÍN ĐUÔI - NGUYỄN LÊ QUANG HẢI

Lưu ý 2 : đây là vip like cho nên khi bạn mua và sử dụng like của bạn sẽ tự tăng không phải hack hay nói lại mình trước khi đăng. Bạn chỉ việc đăng bài còn like đã được cài vào hệ thống bạn đăng bài 15p sau like khác tự có áp dụng với tất cả các gói

Tel : 01883.828.886
CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG ĐỀU ĐƯỢC ĐĂNG KÍ BẢO VỆ
 YÊU CẦU KHÔNG SAO CHÉP
Người chịu trách nhiệm xuất bản : Nghé Chín Đuôi
Nhắn Tin Với Tôi