Friday, January 6, 2017

HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN KÍ TỰ Ձ.Օ. ւ.Դ CHỈ VỚI 4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN KÍ TỰ
Ձ.Օ. ւ.Դ

HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN KÍ TỰ Ձ.Օ. ւ.Դ CHỈ VỚI 4 BƯỚC ĐƠN GIẢN
HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN KÍ TỰ Ձ.Օ. ւ.Դ CHỈ VỚI 4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

Bước 1 : Cần một nick còn lượt rename (đổi tên)
Bước 2 : vào đổi ngôn ngữ thành Español
Bước 3 : tải geoproxy để fake Ip
Bước 4 : vào rename fake ip Bzazil chọn ip 1 hoặc 2 rồi coppy tên
Ô thứ nhất ta điền : Ձ.Օ.
Ô thứ hai ta để trống
Ô thứ ba ta điền : ւ.Դ
sau đó sever lại :D ...
ok chúc cách bạn thành công !


DOWNLOAD TUT

Tel : 01883.828.886
CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG ĐỀU ĐƯỢC ĐĂNG KÍ BẢO VỆ
 YÊU CẦU KHÔNG SAO CHÉP
Người chịu trách nhiệm xuất bản : Nghé Chín Đuôi
Nhắn Tin Với Tôi